VJD moped Stadion S11

www.mopedS11.cz
 

 

 

 

 

Kontakty:
vilik@mopeds11.cz
jirik@mopeds11.cz
davidek@mopeds11.cz
info@mopeds11.cz
 Návod  k  Obsluze Stadion S11

Přesvědčíme se, je-li v nádrži palivo. Uzávěr nádrže se vytahuje směrem vzhůru. Po zajetí mopedu mícháme benzin s olejem M5 Mix v poměru 1 : 20, tj. na 5 litrů benzinu 0.25 litru oleje M5 Mix. Přezkoušíme nahuštění pneumatik.

Otevřeme palivový kohout.

 Karburátor přeplavíme stisknutím přeplavovacího kolíku na plovákové komoře.
Teplý motor nepřeplavujeme !

 K ulehčení startování stiskneme páčku dekompresoru. Sešlápneme šlapátko ve směru jízdy o ke konci sešlapu páčku dekompresoru uvolníme.

 Řazení převodových stupňů a jízda

 Stiskneme páčku spojky na levé straně řídítek, rukojetí otočíme od sebe (zařadíme prvý stupeň) o za stejnoměrného přidávání plynu pravou otočnou rukojetí pouštíme pomalu páčku spolky. Po dosažení rychlosti asi 15 km/hod. ubereme plyn, stiskneme páčku spojky a rukojetí otočíme směrem k sobě. Tím zařadíme druhý stupeň, pustíme páčku spojky a současně přidáme plyn. Rychlost mopedu řídíme přidáním případně ubíráním plynu. Jestliže v kopci klesá rychlost mopedu pod 15 km, zařadíme 1. převodový stupeň opačným postupem.

 Při zastavování ubereme plyn, stiskneme páčku spojky a rukojetí otočíme do střední polohy (chod naprázdno). Motor zastavíme stisknutím páčky dekompresoru. Při brždění používáme nejprve zadní, o něco později přední brzdy. Po ukončení jízdy uzavíráme palivový kohout.

Zajíždění nového mopedu

Při přebírání přesvědčte se o stavu oleje v převodovce. Správnou výšku hladiny určuje kontrolní otvor na Ievém víku motoru, uzavřený šroubem M6×8.

Pohonnou směs mícháme v tomto poměru:

do najetí 1000 km  1 : 16 na 5 litrů benzinu 0,3 litru oleje M5
                                        na 4 litry benzinu 0.25 litru oleje M5 Mix

po ujeti 1000 km  1 : 20   na 5 litrů benzinu 0,25 litru oleje M5 Mix

 Do ujetí 500 km jezdíme nejvýše na polovinu plynu.

 Občas překontrolujete dotažení všech šroubů a matic.

 Po ujetí 500 km a 1500 km vyměňte olej v převodovce.

 Po ujetí 1500 km je moped zajet.

 
    © www.mopedS11.cz   2006       optimalizováno pro rozlišení 1024x768        Vilém Roth